BIR-rapport toont enorme bijdrage metaalrecycling aan reductie CO2- uitstoot

Een onlangs verschenen studie van de BIR (Bureau of International Recycling) toont aan dat de metaalrecyclingketen jaarlijks verantwoordelijk is voor een enorme reductie van de CO2-uitstoot. Alleen al voor drie metalen (ijzerschroot, aluminium en koper) bedraagt de jaarlijkse CO2- reductie door het gebruik van secundaire grondstoffen maar liefst 572 miljoen ton.

Naast het terugdringen van CO2-uitstoot brengt metaalrecycling afgedankte materialen terug in de kringloop.
Door recycling van koper wordt meer dan 60% energie bespaard. Bij aluminium bedraagt die besparing zelfs 95%.
Dan heb je het over secundaire grondstoffen die hoogwaardiger zijn dan het origineel.
Met een recyclingpercentage van ruim 90% wordt de metaalrecyclingketen terecht ‘de circulaire economie in de praktijk’ genoemd.