OMSCHOLINGSREGELING KAN OPLOSSING ZIJN VOOR HET VINDEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS.

De schaarste op de arbeidsmarkt is voor een groot aantal metaalbedrijven een probleem, met als gevolg dat groei geremd wordt. Het ziet er naar uit dat dit probleem op korte termijn niet opgelost kan worden vanuit het beschikbare arbeidspotentieel. Recente cijfers van het CBS maken duidelijk dat het de schaarste op de arbeidsmarkt in de afgelopen maanden alleen maar groter geworden is. Om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op korte termijn te realiseren, kan omscholing van werklozen een oplossing zijn.

Nieuwe subsidieregeling moet bedrijven helpen bij het vinden van nieuwe medewerkers

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat geeft toe dat de problemen die in branches is ontstaan door een tekort aan geschoolde medewerkers. Daarom is er een speciale subsidieregeling in het leven geroepen waarmee ondernemingen financiële ondersteuning kunnen krijgen bij het omscholen van huidige of nieuwe medewerkers. Per medewerker stelt het ministerie €3.700 beschikbaar met een maximum van 6 medewerkers per onderneming. De aanvraag voor de Omscholingssubsidie kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 1 december 2021. Meer informatie is hier te vinden.