Metaalindustrie Export 2019 cijfers

Aan de export van goederen naar China heeft in 2019 Nederland 4.6 miljard euro verdiend.
De metaalindustrie was goed voor maar liefst bijna 130 miljoen euro.
Vergeleken met 2015 verdiende Nederland iets meer dan het dubbele.
Het aantal wat er in 2015 is verdiend aan het export van metaal en metaalproducten in 62.9 miljoen euro.

Nederland verdiende ook veel aan de export van wetenschappelijke instrumenten en metaalafval naar China, stelt het CBS in een persbericht van afgelopen week.
Het Nederlandse metaalafval had in 2015 een waarde van 217 miljoen euro.
Dat was in 2019 sterk gedaald naar 114 miljoen euro. Deze daling is gerelateerd aan restricties die China heeft opgelegd aan de import van metaalafval.
Gemiddeld verdiende Nederland in 2019 0.57 euro aan elke euro aan producten van Nederlandse makelij die werden geëxporteerd naar China.
Dat is meer dan gemiddeld op de totale export van Nederlandse makelij (0.54 euro), maar wel minder dan in 2015 (0.60 euro).
Dat betekent dat er per 1 euro export naar China 0.03 euro meer import van goederen of diensten nodig is dan in 2015.

Aan een euro export van fabricaten (zoals metaal en metaalproducten, metaalafval en kunststofproducten) hield Nederland door de export naar China het meest over, gemiddeld 0.69 euro in 2019. In 2015 was nog dat nog 0.76 euro.
Deze daling kan volledig worden verklaard door de forse daling van export van metaalafval, waarvoor de toegevoegde waarde per euro export onveranderd 0.90 euro bedroeg.
Natuurproducten en grondstoffen komen uit op 0.61 euro.
Per euro export van voeding en dranken werd 0.58 euro verdiend, ook dat is bovengemiddeld.
Minder dan gemiddeld werd er verdiend aan machines en apparaten (0.56 euro), chemische producten (0.55 euro), vervoersmaterieel (0.44 euro) en minerale brandstoffen (0.20 euro).