STAALPRIJZEN ONDER DRUK ALS GEVOLG VAN AFNEMENDE VRAAG DOOR MICROCHIPS-TEKORT

Volgens Noviostaal’s Steel Magazine staan ​​de staalprijzen voor het eerst sinds lange tijd onder druk. Onverwacht ligt de reden voor deze situatie niet aan de vraagzijde, maar aan de aanbodzijde van de economie. Het ernstige tekort aan microchips heeft ertoe geleid dat autofabrikanten de productie drastisch hebben teruggeschroefd, wat heeft geleid tot een scherpe daling van de vraag naar staal. Geschat wordt dat autofabrikanten dit jaar ongeveer 3 miljoen auto’s minder zullen produceren dan gepland. Aangezien de auto-industrie goed is voor ongeveer 16-18% van de staalaankopen, voelt de staalindustrie de gevolgen van het tekort aan microchips.

 

Uitgestelde orders zorgen voor grote logistieke problemen
De vertraagde levering van bestellingen aan autofabrikanten veroorzaakte ernstige logistieke congestie. De hallen van staalfabrikanten zwellen op, dus fabrikanten zijn op zoek gegaan naar tijdelijke opslagmogelijkheden. Bovendien wordt de haven overspoeld met geïmporteerde materialen, wat de logistieke situatie niet heeft verbeterd. Om de voorraden te kunnen verplaatsen, is de industrie echter op een ander probleem gestuit: een tekort aan chauffeurs. Een klein lichtpuntje aan de horizon is de aankondiging van Toyota dat ze tegen het einde van dit jaar de volledige productie verwachten te hervatten. Dit betekent dat fabrikanten verwachten dat het aanbod van microchips tegen het einde van dit jaar weer normaal zal zijn.